Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op www.Coolekorting.nl, hierna te noemen de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. CooleKorting.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De webpagina bevat links en verwijst naar websites van derden. CooleKorting.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de desbetreffende winkel of dienstverlener. Bij klachten of problemen rond de aankoop van een product of dienst dient u zich te wenden tot de verkopende partij.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij CooleKorting.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CooleKorting.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door CooleKorting.nl.

Op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Indien u een klacht heeft, kunt u deze aan ons mailen (info@coolekorting.nl). Vermeld in de mail uw volledige (bedrijfs-)naam, adresgegevens, de reden van uw klacht en een duidelijke omschrijving hiervan. Binnen 10 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling en wordt u hierover bericht.